Usługi koparką

Świadczymy usługi w zakresie prac ziemnych koparką gąsienicową:

N

kopanie zbiorników wodnych,

N

czyszczenie kanałów melioracyjnych,

N

wykonanie przepustów,

N

osuszanie terenów podmokłych,

N

plantowanie, równanie terenu pod budowę,

N

doradztwo w zakresie projektowania stawów rybnych.

Posiadamy własny transport DMC do 24 000 kg.